EB ERKPLAATS

Instellingen voor het contactformulier

Als je in de builder van Divi de module Contactformulier hebt geplaatst moet je die natuurlijk wel vertellen aan wie de reacties gemaild moeten worden.

Ga in de visual builder naar de module Contactformulier en klik op bewerken

menukeuze-bewerken

Het bovenstaande scherm opent zich.
Bij E-mail adres vul je het adres in waar de reacties van het contactformulier naar toe gezonden moeten worden. In dit voorbeeld “voorbeeld@webwerkplaats.nl”

Ook een mooie functie is het berichten patroon. Wat en hoe komt in het emailtje van het contactformulier te staan. Als je het zo in vult zoals in dit voorbeeld zou de mail er bijvoorbeeld als volgt uit zien:

De Titel: Reactie van het contactformulier
Email: naam@hotmail.com
Website: http://www.webwerkplaats.nl
Bericht: Ik zou graag meer informatie willen over hosting